درباره ما

نشر افکار، با اخذ مجوز در سال 1370 به‌عنوان مؤسسه‌ی خصوصی انتشارات فعالیت خود را آغاز کرده و در طول نزدیک به سه دهه با برندهای «نشر افکار»، «شرکت نشر نقد افکار» و «افکار جدید» به نشر کتاب در حوزه‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و مردم‌شناسی، تاریخ و علوم سیاسی، ادبیات کهن و معاصر ایران و جهان، هنر و دیگر زمینه‌های فرهنگ و دانش ‌پرداخته است.